Về BOB

Có vài bạn hỏi tôi có còn dịch cuốn A Street Cat Named Bob không, hay đã bỏ giữa chừng; hoặc blog có còn hoạt động không mà lâu không có nội dung gì mới.

Về cuốn Bob, tôi đã dịch xong và đang chuẩn bị để đăng toàn văn trong tháng này.

Về blog, tôi sẽ ngừng cập nhật blog này để chuyển sang tên miền mới cùng với dịp đăng toàn văn cuốn Bob.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm.